28564_๒๑๐๕๒๘_0

อบรม การเตรียมพร้อมการเป็นอาสาสมัครในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid -19)

             วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย โดย ศูนย์บริการการพยาบาล ได้จัดอบรมการตรียมพร้อมการเป็นอาสาสมัครในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (covid - 19) เรื่อง ข้อมูลที่ทันสมัย : การดู ...

B65711E7-272D-45A4-9076-0C8ADA362A96-L0-001

การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Thai Nurse Practitioner in COVID-19 of New Normal Era วันที่ 17-22พ.ค. 2564

         วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม  2564  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย โดย ศูนย์บริการการพยาบาล ได้จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Update Competency of thai Nurse Practitioner in COVID - 19 Of New Normal Era ในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งม ...

273025

กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบคลองสามวา  ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ชุมชนมหาโชค เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ        โดยได้ร่วมมือกับ SCG ในการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองส ...

211923

โครงการจิตอาสาอาจารย์และนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน

       ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสา อาจารย์และนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ #gallery-1 { margin: ...

211790

กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ  ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  ณ ห้องศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง ประเมินความเครียด ความจำ ออกกำลั ...

211131

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ 26 คน #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10 ...

211165

ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 124 ...

211106

กิจกรรม ดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลง

บรรยายโดย คุณโฉมฉาย อรุณฉาน และอาจารย์กฤษฎา สุขสำเนียง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา13.00 - 15.00 น. Online ผ่าน Zoom. มีผู้ชมทาง Online. 50 คน และ On site 15 คน #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; ...

131490543_2578359365790517_4962822040015475387_n

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันและรักษาข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง “การป้องกันและรักษาข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน” ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมณฑารพ  กมลาสน์ อาคารเฉลิมพร ...