26963_๒๐๐๙๒๘_1

กิจกรรมจิตอาสา ที่ศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

        วันที่ 26 กันยายน 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับชมรมสูงวัย เอสทิน  อาจารย์นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา เดินทางไปร่วมกิจกรรมอาสา ที่ศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่ เขตคลองเตย กทม.  มีการมอบสิ ...

119420032_656491165262235_8716797616836165667_n

การจัดกิจกรรม เรื่อง “ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีในผู้สูงอายุ : การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในการดูแลสุขภาพ”

       วันที่ 10 กันยายน 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้จัดอบรม เรื่อง “ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีในผู้สูงอายุ : การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในการดูแลสุขภาพ” ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารสิรินทรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวริ ...

31863_๒๐๐๙๐๑

การจัดการอบรม เรื่อง “การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ”

      วันที่ 28  สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้จัดอบรม เรื่อง "การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ" ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสิรินทรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ซึ ...

77485

กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6 ซอย 7 กทม.

 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6 ซอย 7 กทม.    มีการจัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ พร้อ ...

118340952_2003223763142162_7347044682339713069_n

กิจกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และประเมินความเครียด

       ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และประเมินความเครียด จัดขึ้นที่บริเวณห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวัน ...

117473007_319847852552643_842481524950257838_n

บริการให้ความรู้ด้านเพศศึกษา ความรู้ด้านยาเสพติด ให้กับนักเรียน กศน. แขวงมีนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนิมิตใหม่ ซอย 1

    วันที่ 16 สิงหาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการให้ความรู้ด้านเพศศึกษา การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้ด้านยาเสพติด ให้กับนักเรียน กศน. แขวงมีนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนิมิตใหม่ ซอย 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม ...

LINE_1597562080313

กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบนิมิตใหม่ ซอย 1 เขตมีนบุรี กทม.

   วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบนิมิตใหม่ ซอย 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.    มีการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน ด้านความเสี่ยงโรคหัวใจ ...

timeline_25630709_140954

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ณ สมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว (แม่ปาล์ม)

ศูนย์บริการการพยาบาล และสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ณ สมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว (แม่ปาล์ม) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีกา ...

87943926_3030296340322035_5395942206248845312_n

กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์ วิลล่า

     กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ของศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดย ผศ.ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์ อาจารย์ ดร. ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28 คน ให้บริการวิชาการ ที่ชุม ...