273025

กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบคลองสามวา  ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ชุมชนมหาโชค เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ        โดยได้ร่วมมือกับ SCG ในการจัดกิจกรรมตรวจคัด ...

211923

โครงการจิตอาสาอาจารย์และนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน

       ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสา อาจารย์และนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ #gallery-1 { ma ...

211790

กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ  ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  ณ ห้องศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง ประเมินความเครียด ความจำ ออ ...

26963_๒๐๐๙๒๘_1

กิจกรรมจิตอาสา ที่ศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

        วันที่ 26 กันยายน 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับชมรมสูงวัย เอสทิน  อาจารย์นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา เดินทางไปร่วมกิจกรรมอาสา ที่ศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่ เขตคลองเตย กทม.  มีการมอบสิ ...

119420032_656491165262235_8716797616836165667_n

การจัดกิจกรรม เรื่อง “ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีในผู้สูงอายุ : การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในการดูแลสุขภาพ”

       วันที่ 10 กันยายน 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้จัดอบรม เรื่อง “ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีในผู้สูงอายุ : การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในการดูแลสุขภาพ” ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารสิรินทรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวริ ...

31863_๒๐๐๙๐๑

การจัดการอบรม เรื่อง “การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ”

      วันที่ 28  สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้จัดอบรม เรื่อง "การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ" ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสิรินทรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ซึ ...

77485

กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6 ซอย 7 กทม.

 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6 ซอย 7 กทม.    มีการจัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ พร้อ ...

118340952_2003223763142162_7347044682339713069_n

กิจกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และประเมินความเครียด

       ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และประเมินความเครียด จัดขึ้นที่บริเวณห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวัน ...