ประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด -19โดยวิทยากร คุณกัญญมาศ ชื่นอารมณ์  จัดที่ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตรวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 256 เวลา 9.00 - 11.00 น. (จำกัดจำนวน 100 ที่นั่ง เท่านั้น!!)ผู้สนใจสามารถลงชื่อสม ...

1585486368900

ต้องดู! คลิ๊ปง่ายๆ โควิด-19 คืออะไร? ติดอย่างไร ทางไหน อาการอย่างไร แพร่เชื้ออย่างไร ทำลายปอดอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุอันตรายถ้าลูกหลานเป็น กระจายอย่างไร ทำไมต้องกักตัว 14 วัน

https://www.youtube.com/watch?v=2IIH0AUHCnoต้องดู! คลิ๊ปง่ายๆ โควิด-19 คืออะไร? ติดอย่างไร ทางไหน อาการอย่างไร แพร่เชื้ออย่างไร ทำลายปอดอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุอันตรายถ้าลูกหลานเป็น กระจายอย่างไร ทำไมต้องกักตัว 14 วัน ทำไมแพร่ได้ไกล ปิดเมืองช่วยอย่างไร ...

7139-e1582512674247

จัดบริการวิชาการ เพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1

วันที่16กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล คณาจารย์จากสาขาผดุงครรภ์ฯ จัดบริการวิชาการเพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1โดยให้ความรู้ การฝ ...