26963_๒๐๐๙๒๘_1

กิจกรรมจิตอาสา ที่ศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

        วันที่ 26 กันยายน 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับชมรมสูงวัย เอสทิน  อาจารย์นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา เดินทางไปร่วมกิจกรรมอาสา ที่ศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่ เขตคลองเตย กทม.  มีการมอบสิ่งของ ของใช้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟันสบู่ แชมพู เจลแอลกฮอล์ ของเล่นเด็ก หน้ากากอนามัย ขนมและอาหารว่าง ฯลฯ มอบให้กับศูนย์ฯ และกิจกรรมสันทนาการจากนักศึกษาพยาบาลจิตอาสา เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ในศูนย์ฯ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *