273025

กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบคลองสามวา ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ชุมชนมหาโชค เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 

      โดยได้ร่วมมือกับ SCG ในการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 59 คน 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *