211106

กิจกรรม ดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลง

บรรยายโดย คุณโฉมฉาย อรุณฉาน และอาจารย์กฤษฎา สุขสำเนียง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา13.00 – 15.00 น. Online ผ่าน Zoom. มีผู้ชมทาง Online. 50 คน และ On site 15 คน

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *