ต้องดู! คลิ๊ปง่ายๆ โควิด-19 คืออะไร? ติดอย่างไร ทางไหน อาการอย่างไร แพร่เชื้ออย่างไร ทำลายปอดอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุอันตรายถ้าลูกหลานเป็น กระจายอย่างไร ทำไมต้องกักตัว 14 วัน

ต้องดู! คลิ๊ปง่ายๆ โควิด-19 คืออะไร?
ติดอย่างไร ทางไหน อาการอย่างไร แพร่เชื้ออย่างไร ทำลายปอดอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุอันตรายถ้าลูกหลานเป็น กระจายอย่างไร ทำไมต้องกักตัว 14 วัน ทำไมแพร่ได้ไกล ปิดเมืองช่วยอย่างไร ทำไมหมอ-พยาบาลจึงเข้าสนามรบช่วยชีวิตคน Social Distancing คืออะไร เราลดการระบาดได้อย่างไร โดยไม่ต้องพึ่งหน้ากาก หรือ แอลกอฮอล์ โดยเริ่มที่ตัวเราเอง หยุดเข้าที่ชุมชน กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ
“อยู่บ้าน หยุดโรค เพื่อชาติ”

Tags: No tags

Comments are closed.