1585486368900

ต้องดู! คลิ๊ปง่ายๆ โควิด-19 คืออะไร? ติดอย่างไร ทางไหน อาการอย่างไร แพร่เชื้ออย่างไร ทำลายปอดอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุอันตรายถ้าลูกหลานเป็น กระจายอย่างไร ทำไมต้องกักตัว 14 วัน

https://www.youtube.com/watch?v=2IIH0AUHCnoต้องดู! คลิ๊ปง่ายๆ โควิด-19 คืออะไร? ติดอย่างไร ทางไหน อาการอย่างไร แพร่เชื้ออย่างไร ทำลายปอดอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุอันตรายถ้าลูกหลานเป็น กระจายอย่างไร ทำไมต้องกักตัว 14 วัน ทำไมแพร่ได้ไกล ปิดเมืองช่วยอย่างไร ทำไม ...

7139-e1582512674247

จัดบริการวิชาการ เพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1

วันที่16กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล คณาจารย์จากสาขาผดุงครรภ์ฯ จัดบริการวิชาการเพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1โดยให้ความรู้ การฝึกทัก ...