77485

กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6 ซอย 7 กทม.

 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6 ซอย 7 กทม.
   มีการจัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ พร้อมมอบของที่ระลึกผู้เข้ารับบริการ เป็นหน้ากากผ้า จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *