211923

โครงการจิตอาสาอาจารย์และนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน

       ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสา อาจารย์และนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *